١- ژمارەکان و کردارەکان
بەشی (١-١) کردارەکان لەسەر ژمارەکان
كۆمه‌ڵه‌ی ژماره‌كان
کۆکردنەوە و لێدەرکردن
لێکدان و دابەشکردن
پێشەکیه‌ك له‌سه‌ر ڕیزبەندی کردارەکان
ڕیزبەندی کردارەکان-نموونه‌
کۆکردنەوە و لێدەرکردن -هێما
بەشی (١-٢) هاوکێشەکان
پێشەکیه‌ك له‌سه‌ر هاوکێشە
شیكاركردنی هاوكێشه‌- نموونه‌ ١
شیكاركردنی هاوكێشه‌ - نموونه‌ ٢
بەشی (١-٣) لاسەنگەکان
پێشەکیەک لەسەر لاسەنگە
شیكاركردنی لاسه‌نگه‌كان
شیکارکردنی لاسەنگە ئاوێتەکان - نموونەی ١
شیکارکردنی لاسەنگە ئاوێتەکان - نموونەی ٢
بەشی (١-٤) هێزەکان
پێشەکیەک بۆ هێزەکان
سیفەتەکانی هێز
سادەکردنەوەی هێزەکان - نموونەی ١
سادەکردنەوەی هێزەکان - نموونەی ٢
بەشی (١-٥) شیکاری سیستەمی هێڵی
پێشەکییەک لەسەر شیکاری سیستەمی هێڵی
شیکاری سیستەمی هێڵی بە لەجیاتیدانان - نموونەی ١
شیکاری سیستەمی هێڵی بە لەجیاتیدانان  - نموونەی ٢
شیکاری سیستەمی هێڵی بە لەجیاتیدانان  - نموونەی ٣
شیکاری سیستەمی هێڵی بە لابردن - نموونەی ١
شیکاری سیستەمی هێڵی بە لابردن - نموونەی ٢
بەشی (١-٦) بڕە ڕەگییەکان
پێشەکیەک بۆ ڕەگ
سیفەتەکانی ڕەگ
سادەکردنەوەی ڕەگ - نموونەی ١
سادەکردنەوەی ڕەگ - نموونەی ٢