٣- ڕیزکراوەکان
بەشی (٣-١) ڕیزکراوەکان
پێشەکیەک لەسەر ڕیزکراوەکان
جۆر و ناونیشانی ڕێزکراوەکان
جۆر و ناونیشانی ڕێزکراوەکان - نموونە
کۆکردنەوە و لێدەرکردنی ڕیزکراوەکان
بەشی (٣-٢) لێکدانی ڕیزکراوەکان
لێکدانی ڕیزکراوەکان لە ژمارە
لێکدانی ڕیزکراوەکان
لێکدانی ڕیزکراوەکان - نموونە
ڕیزکراوەی یەکە
بەشی (٣-٣) ڕیزکراوەکان و جێگۆڕکێ ئەندازەییەکان
ڕیزکراوەکان و جێگۆڕکێ ئەندازەییەکان
ڕیزکراوەی ڕاکێشان
ڕیزکراوەی هاوڕێژەی ئەندازەیی
ڕیزکراوەی وێنەدانەوە
ڕیزکراوەی خولانەوە
ڕیزکراوەی خولانەوە - نموونە
بەشی (٣-٤) سنووردەرەکان و ڕێسای گرامەر
سنووردەرەکان بۆ 2X2
ڕێسای گرامەر بۆ سیستمی 2x2
ڕێسای گرامەر بۆ سیستمی 2x2 - نموونە
سنووردەرەکان بۆ 3X3
سنووردەرەکان بۆ 3X3 - نموونە
ڕێسای گرامەر بۆ سیستمی 3X3
ڕێسای گرامەر بۆ سیستمی 3X3 - نموونە
بەشی (٣-٥) هەڵگەڕاوەی ڕیزکراوەکان
پێشەکیەک لەسەر هەڵگەڕاوەی ڕیزکراوەکان
هەڵگەڕاوەی ڕیزکراوەکان- نموونە
ذۆزینەوەی هەڵگەڕاوەی ڕیزکراوە
ذۆزینەوەی هەڵگەڕاوەی ڕیزکراوە - نموونە
شیکارکردنی سیستمی هاوکێشە بەریزکڕاوەکان
شیکارکردنی سیستمی هاوکێشە بەریزکڕاوەکان - نموونە
جفرە
جفرە - نموونە