٨- یەکبەداییەکان و زنجیرەکان
بەشی (٨-١) یەکبەدواییەکەکان و زنجیرەکان
پێشەکیەک لەسەر یەکبەدواییەکان
هەژمارکردنی یەکبەدواییەکان
یەکبەدوایەکی نادیار
یەکبەدوایەکی نادیار - نموونە
دۆزینەوەی رادەی n یەکبەدواییەکان
دۆزینەوەی رادەی n یەکبەدواییەکان - نموونە
بەشی (٨-٢) زنجیرەکان
پێشەکییەک لەسەر زنجیرەکان
هێمای کۆکردنەوە
هێمای کۆکردنەوە - نموونە
هەژمارکردنی زنجیرەکان
زنجیرەی نەگۆر
زنجیرەی هێڵی
زنجیرەی دووجا
بەشی (٨-٣) یەکبەدواییەک و زنجیرە ژمارەیەکان
یەکبەدواییەک و زنجیرە ژمارەیەکان
یاسای ڕادەی گشتی یەکبەدوای یەکی ژمارەیی
دۆزینەوەی رادەی نەزانراو لە یەکبەدواییەکە ژمارەییەکان
دۆزینەوەی ڕادەی nی لە یەکەدوای یەکی ژمارەییەدا کاتێک دوو ڕادە لە ڕادەکانی زانراوبێ
دۆزینەوەی ڕادەی nی لە یەکەدوای یەکی ژمارەییەدا کاتێک دوو ڕادە لە ڕادەکانی زانراوبێ - نموونە
سەرجەمی n ڕادەی یەکەم لە زنجیرە ژمارەییدا
دۆزینەوەی بەهای زنجیرە ژمارەیی
دۆزینەوەی بەهای زنجیرە ژمارەیی - نموونە
بەشی (٨-٤) یەکبەدواییەک و زنجیرە ئەندازییەکان
یەکبەدوای یەکە ئەندازەییەکان
جیاکردنەوەی یەکبەدوای یەکە ئەندازەییەکان
یاسای گشتی یەکبەدوای یەکە ئەندازەییەکان
دۆزینەوەی ڕادەی n لە یەکبەدوای یەکێکی ئەندازەیی
دۆزینەوەی ڕادەی n لە یەکبەدوای یەکێکی ئەندازەیی بە زانینی دوو ڕادە لە ڕادەکانی
دۆزینەوەی ڕادەی n لە یەکبەدوای یەکێکی ئەندازەیی بە زانینی دوو ڕادە لە ڕادەکانی - نموونە
ناوەندی ئەندازەیی
زنجیرەی ئەندازەیی
زنجیرەی ئەندازەیی - نموونە
بەشی (٨-٥) دەرئەنجامی بیرکاری
دەرئەنجامی بیرکاری
جیاکردنەوەی زنجیرە ئەندازەییە لێکنزیکبووەکان و لێکدوورکەوتووەکان
سەرجەمی زنجیرە ئەندازەییە دوا نەهاتووەکان
سەرجەمی زنجیرە ئەندازەییە دوا نەهاتووەکان - نموونە
نووسینی ژمارەیەی ڕێژەیی دەوری بە شێوەی کەرت
نووسینی ژمارەیەی ڕێژەیی دەوری بە شێوەی کەرت - نموونە
سەلماندن بە دەرئەنجامی بیرکاری
سەلماندن بە دەرئەنجامی بیرکاری - نموونە